• Chýnice

   • Proč budujeme školní farmu?

    Cílem farmy je umožnit dětem realizovat se a vzdělávat prostřednictvím skutečných praktických projektů, rozvíjet kompetence spolupracovat, rozdělit si úkoly a nést za jejich splnění zodpovědnost. Neméně důležitým důvodem je pohyb dětí venku a jejich vedení k šetrné a zodpovědné péči o půdu a krajinu.  

     

     

    Historie

    Na začátku byl Miloš, kdysi dávno jeden z našich učitelů, dnes především cestovatel, budovatel a propojovatel škol po celém světě.  Když nás na podzim 2018 opět navštívil, nabídl nám k užívání své pozemky v Chýnici. A to bychom nebyli montessori škola, abychom to nevyužili.

     

    Současnost

    Po získání pozemků se děti z 2. stupně na projekt farmy s velkým zájmem vrhly, zkontrolovaly si katastr a hranice pozemku, zmapovaly výšky stromů, odebraly vzorky půdy a vypracovaly plán, jak by jednou farma mohla vypadat.

     

    Své představy pak zástupci 6. a 7. třídy odprezentovali v Centru architektury a městského plánování, kde jim odborníci poradili, jak postupovat dál. V listopadu 2018 se proto děti vydaly na odbor životního prostředí a stavební odbor v Černošicích, kde zjistily, jaké mají při realizaci svých plánů konkrétní možnosti.

     

     

    Plány do budoucna

    Mezi prvořadé plány patří pořízení maringotky a vybudování umývárny a suchých wc. Z dlouhodobých plánů to pak je obnova původních stepních porostů, chov koz, včel a čmeláků, ale také vybudování parkurového hřiště a přístřešku pro venkovní učebnu.

     

    Pomoci by v budování farmy měl grant ve výši 350 000 Kč, který se v roce 2019 podařilo získat od Magistrátu hl. m. Prahy.

     

     

   • Kontakty

    • Montessori základní škola Archa, z.s.
    • kancelar@zsarcha.cz
    • +420 704 057 150
    • Jeremenkova 1003/66a 147 00 Praha 4
    • U Vápenné skály 1032, 147 00 Praha 4
    • IČ: 22756281
    • Č. ú.: 2400258229/2010
    • Datová schránka: vmzt9d2
    • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
    • https://www.facebook.com/zsarcha
   • Přihlášení