• Jsme Montessori škola se vším, co k tomu patří. Máme věkově smíšené třídy, připravené prostředí plné pomůcek a respekt k individuálním potřebám a schopnostem dětí.

     Vzdělávání v našem pojetí zahrnuje celkový rozvoj osobnosti, v kterém je učení samotné jen jednou z jeho součástí.

     Důraz klademe na samostatnost, zodpovědnost, kritické myšlení, schopnost umět formulovat své názory a nebát se je říct. Stejně důležitý je pro nás ale respekt k názorům a schopnostem druhých, umění spolupracovat a pozitivní přístup k chybám jako cestě k poučení.

     Žáci by se během školní docházky u nás měli naučit znát sami sebe a své silné stránky, orientovat se ve světě a najít si v něm své místo. Děti učíme chápat věci v souvislostech a vedeme je k aktivnímu zájmu o dění kolem nich.

     1. stupeň

     Výuka na 1. stupni probíhá denně od 8.00 do 15.00 hodin.

     Dopoledne věnují děti většinu času samostatné práci a každé dítě si může zvolit:
     •     CO = jaký materiál si vybere, na čem bude pracovat a o čem chce získat informace,
     •     KDE = místo, kde bude ve třídě pracovat,
     •     KDY =  nepracuje na povel či podle zvonění, ale motivuje ho jeho zájem a pozornost (každé dítě je na určité téma „naladěno“ v jinou dobu)
     •     S KÝM = samo, ve dvojici nebo ve skupině. Třídy jsou věkově smíšené, a děti mohou pracovat se strašími nebo mladšími spolužáky.

     Míra svobody dítěte je závislá na jeho individuální míře odpovědnosti, ale nějakou práci si vždy zvolit musí. Vhodnost dané volby pak usměrňuje učitel.

     Den začíná společným setkáním na komunitním kruhu. Po přivítání si s dětmi čteme kalendář, zpíváme a povídáme si o nových projektech, státním svátku nebo jiné významné události. Po kruhu děti pokračují v práci z předchozího dne, začínají nové úkoly nebo opravují své pracovní listy.

     Individualizovaná práce dětí probíhá s volnou přestávkou až do oběda, po kterém jdou děti ven nebo relaxují ve třídě.

     Na vyučování navazuje do 15.00 hodin odpolední klub, v rámci kterého se děti věnují pokusům, čtenářské nebo výtvarné dílně, anglické konverzaci s rodilým mluvčím, péči o zvířata a rostliny, plánování práce, úklidu a dalším aktivitám.

      

      

     2. stupeň

     Výuka začíná v 8.00 a kromě pátku končí denně v 15.00 hod.

     Na rozdíl od 1. stupně zde neprobíhá výuka čistě montessori metodou, ale vzhledem k podmínkám ji kombinujeme s projektovou výukou.  

     Děti vedeme k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní vzdělávání a za samostatné řešení situací reálného života.

     Podporujeme jejich touhu měnit svět (například budováním školní farmy v Chýnici) a rozvíjíme jejich sociální povědomí, prezentační a komunikační schopnosti a velký důraz klademe na výuku anglického jazyka.

     Důležitou součástí vzdělávacího procesu jsou časté exkurze, výpravy, výzkumy v terénu a praktická cvičení, aby výuka nebyla oddělena od reálného světa a uzavřena jen do prostoru školy.

     Naším cílem je umožnit dětem poznat samy sebe, dát jim prostor rozvinout své silné stránky a umožnit jim, aby při odchodu na střední školu věděly co je baví, v čem jsou dobré a čemu se chtějí nadále věnovat.

      

      

      

      

      

      

      

      

   • Kontakty

    • Montessori základní škola Archa, z.s.
    • kancelar@zsarcha.cz
    • +420 704 057 150
    • Jeremenkova 1003/66a 147 00 Praha 4
    • U Vápenné skály 1032, 147 00 Praha 4
    • IČ: 22756281
    • Č. ú.: 2400258229/2010
    • Datová schránka: vmzt9d2
    • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
    • https://www.facebook.com/zsarcha
   • Přihlášení