• Zpracování osobních údajů

    Montessori základní škola Archa, z.s. (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

    Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky vmzt9d2, e-mailem na adresu kancelar@zsarcha.cz nebo poštou.

    Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

     

    Zpracovávané agendy:

    • vedení dokumentace školy

    • BOZP

    • přijímání dětí do ZŠ

    • vedení záznamů v třídní knize

    • žádosti o přijetí

    • žádosti o odhlášení

    • posudky zdravotní způsobilosti

    • uvolnění žáka z vyučování

    • stravování

    • prezentace školy

    • seznámení s dokumenty školy

    • individuální vzdělávání

    • pobytové akce

     

    Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je Ing. Jakub Beran (e-mail: jakub@live.ie).

     

   • Kontakty

    • Montessori základní škola Archa, z.s.
    • kancelar@zsarcha.cz
    • 704 057 150, družina 704 738 093
    • Jeremenkova 1003/66a 147 00 Praha 4
    • U Vápenné skály 1032, 147 00 Praha 4
    • IČ: 22756281
    • Č. ú.: 2400258229/2010
    • Datová schránka: vmzt9d2
    • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
    • https://www.facebook.com/zsarcha
   • Přihlášení