• Chýnice

   • Školní farma dlouhodobý projekt, jehož smyslem není dosažení nějakého stavu, ale procesy, které se na farmě nebo v souvislosti s ní odehrávají. Jde o prostředek vzdělávání skrze reálné projekty, které dětem umožní v bezpečném prostředí sbírat zkušenosti, dělat chyby, zažívat úspěch a radost z hotového díla, ale hlavně rozvíjet samostatnost, spolupráci, umění rozdělit si úkoly a nést za ně zodpovědnost. Neméně důležitý je také pohyb dětí venku a jejich vedení k šetrné a zodpovědné péči o půdu a krajinu.  

     

     

    Historie

    Na začátku byl Miloš, kdysi dávno jeden z našich učitelů, dnes především cestovatel, budovatel a propojovatel škol po celém světě. Když nás na podzim 2018 opět navštívil, nabídl nám k užívání své pozemky v Chýnicích. A to bychom nebyli montessori škola, abychom to nevyužili.

     

    Po získání pozemků se děti z 2. stupně na projekt farmy s velkým zájmem vrhly, zkontrolovaly si katastr a hranice pozemku, zmapovaly výšky stromů, odebraly vzorky půdy a vypracovaly plán, jak by jednou farma mohla vypadat.

     

    Své představy pak zástupci 6. a 7. třídy odprezentovali v Centru architektury a městského plánování, kde jim odborníci poradili, jak postupovat dál. V listopadu 2018 se proto děti vydaly na odbor životního prostředí a stavební odbor v Černošicích, kde zjistily, jaké mají při realizaci svých plánů konkrétní možnosti.

     

    Na základě zjištěných informací pak děti navrhly první projekty a Věrka Konůpková podala na MHMP žádost o grant na jejich realizaci. Předložený projekt úředníky nadchl, a tak jsme se brzy mohli radovat z přidělených 350 000 Kč a pustit se do budování.

     

     

    Současnost

    S pomocí rodičovské brigády se nejprve podařilo vyklučit ve svahu náletové dřeviny a připravit tak prostor pro pastvu koz a v rámci projektových týdnů pak děti zvládly:
    • postavit elektrický ohradník a zbudovat přístřešek pro kozy,
    • vyměřit, vykopat a vybetonovat základy pro usazení budoucích kompostovacích wc,
    • založit ovocný sad a zabezpečit sazenice před zimou,
    • zbudovat a založit kompost,
    • vytvořit ježkovník a hadovník,
    • založit záhonky.
     

     

    Plány do budoucna

    Přestože je vše otevřené, nemáme žádné konkrétní požadavky, co a kdy má vzniknout, a farma je pouze prostředkem vzdělávání, nikoli cílem sama o sobě, máme my i děti spoustu nápadů, do čeho pustit.
     
    V nejbližší době tak děti čeká:
    • zbudování bylinkové skalky,
    • výstavba bezúdržbového kurníku,
    • umístění včelínů a čmelínů,
    • obnovení zarostlé obecní cesty na hranici pozemku.
     
    Mezi dlouhodobé cíle patří:
    • zajištění zdroje vody k umývárnám,
    • stavba jurty,
    • dovedení elektřiny,
    • zbudování mokřadu či jezírka,
    • produkce medu a ovoce a prodej výrobků z nich.
     

     

     

     

     

   • Kontakty

    • Montessori základní škola Archa, z.s.
    • 704 057 150, družina 704 738 093
    • 1.-6. ročník: Jeremenkova 1003/66a, Praha 4 7.-9. ročník: Radlická 2483/138, Praha 5 Czech Republic
    • Radlická 2483/138, 150 00 Praha 5
    • IČ: 22756281
    • Č. ú.: 2400258229/2010
    • Datová schránka: vmzt9d2
    • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
    • https://www.facebook.com/zsarcha
   • Přihlášení