• Důležitým hlediskem je soulad rodičů ve výchově s principy montessori pedagogiky a soulad jejich očekávání s koncepcí naší školy. Stejně jako my při výuce, měli by i rodiče dítěti ukazovat možné cesty, nechat ho nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a ne ho řídit. Měli by chápat, proč neznámkujeme a nedáváme dětem žádné odměny a tresty. Měli by respektovat individualitu svého dítěte, nesrovnávat ho s jinými dětmi a uvědomit si, že dozrávání kognitivních funkcí a pracovní tempo jednotlivců je velmi odlišné.

     Proto je před zápisem nebo přestupem velmi důležitá osobní návštěva rodičů i dítěte ve škole a individuální rozhovor o způsobu výuky, jejich očekávání a potřebách dítěte. Pouze na základě osobního setkání a seznámení se všemi aspekty našeho způsobu práce se mohou rodiče zodpovědně rozhodnout, zda je montessori vzdělávací systém pro jejich dítě i rodinu vhodnou volbou.

     Vážným zájemcům o zápis doporučujeme registraci prostřednictvím tohoto dotazníku a účast na seminářích pro rodiče

      

     Zápis do 1. třídy

     Do 1. tříd přijímáme 16 dětí, které k 31.8. dovrší miniálně 6 let věku. Mladší děti pouze na základě příslušných posudků odborníků.

     Kritéria pro přijetí:

     • Osobní přítomnost dítěte u zápisu (10 bodů)
     • Účast rodičů na osobním pohovoru, jehož cílem je zjistit soulad jejich očekávání s koncepcí školy - není bodováno, ale doporučujeme
     • Předpoklady dítěte pro úspěšné studium podle ŠVP Montessori (až 20 bodů)
      • systematická práce,
      • samostatnost
      • schopnost volit smysluplnou činnost mezi více možnostmi, 
      • soustředěná práce v pracovním šumu většího kolektivu dětí,
      • vytrvalost v hledání řešení a překonávání obtíží,
      • motivace k poznávání a objevování
     • Kontinuita vzdělávání dítěte přicházejícího z montessori MŠ (až 4 body). Předchozí montesori vzdělávání doložte několika větami o dítěti a jeho způsobu práce a jednání od pedagoga daného zařízení a kontaktem na daného pedagoga.
     • S ohledem na posilování sourozeneckých vazeb a slaďování života rodiny zohledňujeme, pokud bude v době nástupu dítěte do školy jeho starší sourozenec stále žákem školy (4 body).

      

     V případě shodného splnění kritérií více dětmi rozhodne losování za účasti školské rady, z kterého zhotovíme protokol a zveřejníme na webových stránkách školy.

      

      

      

      

      

      

   • Kontakty

    • Montessori základní škola Archa, z.s.
    • 704 057 150, družina 704 738 093
    • 1.-6. ročník: Jeremenkova 1003/66a, Praha 4 7.-9. ročník: Radlická 2483/138, Praha 5 Czech Republic
    • Radlická 2483/138, 150 00 Praha 5
    • IČ: 22756281
    • Č. ú.: 2400258229/2010
    • Datová schránka: vmzt9d2
    • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
    • https://www.facebook.com/zsarcha
   • Přihlášení