• Důležitým předpokladem pro to, aby u nás bylo dítě spokojené, je jeho schopnost samostatné práce bez vnější motivace známkami či neustálého dozoru učitele. Dítě také musí zvládnout pracovat v mírném pracovním šumu, který ve třídě panuje.

      

     Zápis do 1. třídy

     Do 1. tříd přijímáme 16 dětí, které v daném školním roce dovrší 6 let věku.

      

     Bydliště dítěte nemá na přijetí vliv. S ohledem na slaďování pracovního a rodinného života rodičů přednostně přijímáme děti, které u nás mají staršího sourozence.

      

     Důležitým hlediskem je soulad rodičů ve výchově s principy montessori pedagogiky a soulad jejich očekávání s koncepcí naší školy. Stejně jako my při výuce, by měli rodiče dítěti ukazovat cestu, a ne ji po ní vést. Měli by chápat, proč neznámkujeme a proč nedáváme domácí úkoly. A stejně tak by měli respektovat individualitu svého dítěte, nesrovnávat ho s jinými dětmi a smířit se s tím, že některé věci si třeba osvojí později.

      

     Proto je před zápisem do 1. třídy velmi důležitý osobní návštěva rodičů i dítěte ve škole a individuální rozhovor o způsobu výuky, jejich očekávání a potřebách dítěte. Pouze na základě osobního setkání a seznámení se všemi aspekty našeho způsobu práce se mohou rodiče zodpovědně rozhodnout, zda je montessori vzdělávací systém pro jejich dítě i rodinu vhodnou volbou.

      

     Vážným zájemcům o zápis doporučujeme registraci prostřednictvím tohoto dotazníku a účast na seminářích pro rodiče. Pro děti připravujeme na duben a květen jako vždy školu nanečisto, na kterou si registrovaní zájemci budou moci zarezervovat místo.

      

      

      

      

   • Kontakty

    • Montessori základní škola Archa, z.s.
    • kancelar@zsarcha.cz
    • 704 057 150, družina 704 738 093
    • 1.-6. ročník: Jeremenkova 1003/66a, 147 00 Praha 4 7.-9. ročník: Radlická 2483/138, 150 00 Praha 5 Czech Republic
    • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
   • Přihlášení