• Důležitým předpokladem pro to, aby u nás bylo dítě spokojené, je jeho schopnost samostatné práce bez vnější motivace známkami či neustálého dozoru učitele. Dítě také musí zvládnout pracovat v mírném pracovním šumu, který ve třídě panuje.

      

     Zápis do 1. třídy

     Do 1. tříd přijímáme 16 dětí, které v daném školním roce dovrší 6 let věku.

      

     Bydliště dítěte nemá na přijetí vliv. S ohledem na slaďování pracovního a rodinného života rodičů přednostně přijímáme děti, které u nás mají staršího sourozence.

      

     Důležitým hlediskem je soulad rodičů ve výchově s principy montessori pedagogiky a soulad jejich očekávání s koncepcí naší školy. Stejně jako my při výuce, by měli rodiče dítěti ukazovat cestu, a ne ji po ní vést. Měli by chápat, proč neznámkujeme a proč nedáváme domácí úkoly. A stejně tak by měli respektovat individualitu svého dítěte, nesrovnávat ho s jinými dětmi a smířit se s tím, že některé věci si třeba osvojí později.

      

     Proto je podmínkou zápisu do 1. třídy předchozí osobní návštěva rodičů i dítěte ve škole a rozhovor o způsobu výuky, jejich očekávání a potřebách dítěte. Pouze na základě osobního setkání a seznámení se všemi aspekty našeho způsobu práce se mohou rodiče zodpovědně rozhodnout, zda je montessori vzdělávací systém pro jejich dítě i rodinu vhodnou volbou.

      

     V případě většího počtu zapsaných dětí než je naše kapacita, rozhodne o přijetí los.

      

     Vážným zájemcům o zápis doporučujeme účast na seminářích pro rodiče a dětem účast na škole nanečisto.

      

     Chcete-li se o akcích pro zájemce o zápis do 1. třídy dozvědět, aniž byste museli sledovat náš web, napište nám na kancelar@zsarcha.cz a my vám dáme včas o všem vědět.

      

     Přijetí do 6. třídy

     Pro přijetí do 6. třídy je podmínkou osobní pohovor s žákem a s rodiči, jehož součástí je i prezentace osobního portfolia a vstupní test žáka zaměřený zejména na poznání jeho osobnosti, zájmů a celkového přehledu.

     Osobní portfolio je shrnutím nejvýznamnějších okamžiků dítěte za období prvního stupně ZŠ. Vychází z jeho školních i mimoškolních aktivit, dokumentuje objevy a chvíle osobního posunu, získání porozumění nebo dovednosti, které si dítě samo cení nebo která ho stála velké úsilí. Portfolio může být zpracováno různými formami. Často to bývá složka doplněná nejrůznějšími předměty nebo krabice, kde je vše systematicky uspořádané. Při prezentaci portfolia žák vysvětlí, proč tyto dokumenty a předměty do portfolia zařadil a proč jsou pro něj významé. 

     Pro úspěšné zařazení dítěte do naší výuky je důležité, aby bylo schopno pracovat bez vnější motivace známkami nebo jinými odměnami a tresty.

     Termíny pohovorů zveřejníme v průběhu února 2019. Zájemci o přestup do 6. třídy se mohou registrovat na adrese kancelar@zsarcha.cz.

      

      

      

   • Kontakty

    • Montessori základní škola Archa, z.s.
    • kancelar@zsarcha.cz
    • +420 704 057 150
    • Jeremenkova 1003/66a 147 00 Praha 4
    • U Vápenné skály 1032, 147 00 Praha 4
    • IČ: 22756281
    • Č. ú.: 2400258229/2010
    • Datová schránka: vmzt9d2
    • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
    • https://www.facebook.com/zsarcha
   • Přihlášení