• Jsme Fakultní školou Pedagogické fakulty UK!

     • Po několika letech spolupráce je to oficiální a stáváme se Fakultní školou Univerzity Karlovy. Je to pro nás velká čest a doufáme, že pro studenty Pedagogické fakulty vítaná inspirace a příležitost.

     • Vypluli jsme aneb Adapťáky v plném proudu

     • Nový školní rok zahájila většina tříd výjezdem na adaptační pobyty. Zatímco 2. dvojročí se tmelí ve Sv. Janu pod Skalou, 2. stupeň vyrazil až do Srbska. Nejmenší plavčíci zůstali sice na palubě, ale první dny věnují stejně jako starší spolužáci vzájemným poznáváním a nastavováním pravidel.

    • Kontakty

     • Montessori základní škola Archa, z.s.
     • kancelar@zsarcha.cz
     • 704 057 150, družina 704 738 093
     • 1.-6. ročník: Jeremenkova 1003/66a, 147 00 Praha 4 7.-9. ročník: Radlická 2483/138, 150 00 Praha 5 Czech Republic
     • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
    • Přihlášení