• Zářijové ohlédnutí

     • V září jsme toho stihli hodně. Kromě adaptačních pobytů a výuky ve škole se děti z 1. stupně vypravily na planetární stezku Sluneční soustavou, byly hledat zkameněliny a zajely se učit a pracovat na školní farmu v Chýnicích.

      Na 2. stupeň zavítali v září zástupci Amnesty International s workshopem o lidských právech a na farmě děti mimo jiné zvládly očipovat kozy a ostříhat jim paznehty.

      Od 4. tříd výše se téměř všechny děti velmi úspěšně zapojily do tradičního prodeje kytiček v rámci Dne proti rakovině.

    • Kontakty

     • Montessori základní škola Archa, z.s.
     • kancelar@zsarcha.cz
     • 704 057 150, družina 704 738 093
     • 1.-6. ročník: Jeremenkova 1003/66a, 147 00 Praha 4 7.-9. ročník: Radlická 2483/138, 150 00 Praha 5 Czech Republic
     • admin@zsarcha.cz (pouze pro dotazy k webovým stránkám)
    • Přihlášení